Secondary Menu

Hitler parazita cigányok

Jelen cikkemben az olyan sokat emlegetett Holokausztot szeretném egy kicsit boncolgatni, de nem a zsidóság szemszögéből, hanem a romák nézőpontjából.

Fotóarchívum

A holokauszt jelentése A holokauszt a  görög  holokautóma szóból származik, amely teljesen elégetettet jelent. Zsidó terminusa a Soa vagy Soá , ami a teljes pusztulást, kiirtást jelenti.

talea-immobilien.hu - Sansz - Roma holokauszt

Előzmények A vándorló életmódot folytató cigányok körül hagyták el Indiát és a 12 — A többségi társadalmaktól hitler parazita cigányok és nyelvükbenben is elkülönülő cigányok vándorló karavánjait évszázadokon keresztül számos előítélet övezte szerte Európában, s le- vagy kitelepítésükre is számos kísérlet történt.

Németországban már a háború előtt is gyakoriak voltak a cigányságot sújtó diszkriminatív intézkedések.

Gypsies on Benefits: A "szociális segélyeken élő" cigányok miatt háborog a brit közvélemény Információ: Zuckerbergnél már nem tudod megosztani lapunkat, tiltást kapsz, ha megpróbálod. Várunk Telegramon, ahol a felhasználási feltételek garantálják a szólásszabadságot.

A bismarki Németország gyanakvással szemlélte a vándorló életmódot folytató, gyakran papírokkal sem rendelkező népcsoport beáramlását. Az es évektől szigorították a határokon való átlépésüket és -ben létrehozták egy, a cigányság  genealógiai  adatait, fényképeit és ujjlenyomatait összegyűjtő intézetet Bajorországban, Nachrichtendienst in Bezug auf die Zigeuner néven.

Képeken a romák deportálása a hitleri Németországból

Ez a hivatal kezdte el a nyilvántartásba vételüket, és kifejezetten a cigányok bajorországi jelenlétéről szóló beszámolókat és az ellenük foganatosított intézkedéseket gyűjtötte össze. Faji kérdés Érdekes megfigyelni, hogy a náci Németországnak összetett problémája akadt a cigánysággal hitler parazita cigányok, hisz a náci ideológia alapján a társadalmilag megbélyegzett cigányok az indiai  árják  leszármazottai voltak, és nyelvük, a romani ,az indoárja nyelvek egyikének számított.

hitler parazita cigányok

Birodalom ezen problémájának a megoldását Hans Günthera fajelmélet egyik fő ideológusa, a Jénai Egyetem szociálantropológusa találta meg. Szerinte a cigányság az árják azon alsóbb osztályaiból származik, hitler parazita cigányok vándorlása során keveredett alacsonyabb rendű népekkel, például a dravidákkala szemitákkal és a törökökkel.

Szegénységüket és nomád életmódjukat e keveredés következményének tartotta, és így az árják faji tisztaságát fenyegető tényezőknek tekintette őket. Robert Ritter jobb oldalt A probléma alaposabb tanulmányozására a nemzetiszocialisták ban felállították a Fajhigiéniai és Népességbiológiai Kutatóegységet Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische  ForschungsstelleRobert Ritter vezetésével.

Számos interjú és orvosi kutatás keretében genealógiai és genetikai adatok összegyűjtése után megállapították, hogy a cigányság nagy része veszélyt jelent a német faj tisztaságára. Következmények A szögesdróttal körülvett lágert kutyás rendőrök őrizték. A körülmények nyomorúságosak voltak: az internált vándorcigányok ezreire két WC és három kút jutott.

Hitler parazita cigányok, Hitler él | Beszélő

A nácik hamarosan tucatnyi ilyen tábort állítottak fel Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg stb. Ezen táborokban a romák látogatót nem fogadhattak, és szociális járandóságaikat is megszüntették. A terv ugyan e formájában meghiúsult, de 5 ezernyi német romát így is elhurcoltak a  lódźi  gettóba. Az Ezen határozatot követően ugrásszerűen megnőtt az internált romák száma, Buchenwaldban például végén rab volt, számuk egy évvel később már elérte a 37 ezret, januárjára pedig a ezret.

Bűnözőkként, társadalomba beilleszkedésre képtelenekként, és csavargókként tekintettek rájuk. Németországban Hitler hatalomra jutását követően az ellenük emelt törvények egyre inkább faji alapon határozták meg őket.

Romák Magyarországon Magyarországon a cigánykérdés korántsem volt olyan horderejű tényezője a közbeszédnek, mint a zsidókérdés. Bár idénymunkásként, vándoriparosként, kereskedőként vagy éppen muzsikusként sok tízezer roma kapott fontos szerepet a helyi közösségek életében, a többségi társadalom egy része rasszista előítéletekkel viseltetett a cigányokkal szemben.

A Horthy-korszak cigánypolitikája sokban hasonlított a német helyzetre.

hitler parazita cigányok

A romaügy Magyarországon is közbiztonsági kérdésnek számított, a politikai elit alig törődött vele. A rendészeti fellépés nálunk is elsősorban az ún. Az as években Magyarországon is születtek új, cigányellenes rendeletek. Augusztusban elrendelték 50—60 cigány munkásszázad felállítását, de a kontingenseket nem töltötték fel teljesen. Az intézkedés ismét elsősorban a vándorcigányokat sújtotta A nyilas hatalomátvétel után megkezdődött a cigányság szervezett összegyűjtése, de ez az orosz előrenyomulás miatt főleg a nyugat-dunántúli megyékre korlátozódott.

A legnagyobb gyűjtőközpont a komáromi ún.

Ma van a roma holokauszt napja

Az itt fogva tartott nők, férfiak és gyerekek a nyári zsidó gettók borzalmait idéző körülmények között sínylődtek. Sokan belehaltak az éhezésbe és a bántalmazásba. A romaellenes akció nem a cigányság egészének fizikai megsemmisítésére irányult, hiszen komáromban kiemelték a munkaképeseket, a gyermekes anyákat, az öreg és beteg embereket pedig hazaengedték, de sokszor 13—14 éves lányokat munkaképesnek nyilvánítva mégis visszatartottak.

A kiválogatottak Dachauba és Bergen-Belsenbe kerültek, ahol sokakat meggyilkoltak, mások embertelen áltudományos orvosi kísérletek áldozataivá váltak. Ravensbrückben különösen sok fiatal magyar roma lányt sterilizáltak. Komáromi Csillagerőd 6.

A cigánykérdés Romániában Romániában a cigányproblémáról először február 7-én beszéltek, amikor is a Ion Antonescu marsall vezetése alatt álló kormány,a fővárosi romák összegyűjtését javasolta.

hitler parazita cigányok

Az őszétől Transznisztriába deportált zsidóság precedenst teremtett arra, hogy a romákkal is hasonlóan bánjanak. A deportálásokat 3 hullámra lehet osztani: június 1 és augusztus 15 között Mindezek mellett ben még 69 roma került táborokba.

Az összesen A táborokat a Bug folyó partján, a mai Ukrajna keleti részein létesítették Golta, Oceacov, Berezovca és Balta megyék területén.

A holokauszt az ártatlan polgári lakosok millióinak előre eltervezett tömegmészárlását jelenti. Európa teljes zsidó lakosságát el akarták pusztítani: a betegeket és az egészségeseket, a gazdagokat és a szegényeket, a vallásos ortodox zsidókat és a kikeresztelkedetteket, az öregeket és a fiatalokat, nem kímélve a csecsemőket sem.

Az ott levő falvak lakosságának egy részét evakuálták, majd helyükre a deportált romákat telepítették, de az is előfordult a kezdeti szakaszban, hogy teljes falvakat adtak át a romáknak rendőri felügyelet mellett. Az így összegyűjtött akár hetekig is éheztek, nem kaptak fát a tüzeléshez és a fűtéshez.

Összegyűjtésükkor nem vihettek magukkal értéktárgyakat és ruhákat, így sokan halálra fagytak. A táborokban orvosoi ellátásra nem volt lehetőség.

A Horthy-Hitler-találkozók

Nem volt számukra táplálék. A munkaképesek gramm kenyeret kaptak napjára, a többiek at.

hitler parazita cigányok

Emellé kevés burgonyát kaptak, nagy ritkán sós halat, de nagyon kis mennyiségben. Az alultáplálás következtében  a romák lefogytak, és elgyengültek.

A náci korszak áldozatai: a náci faji ideológia

Naponta cigány halt meg. Tele voltak parazitákkal. Orvosi látogatás nem volt, a gyógyszerek hiányoztak. Áldozatok A roma holokauszt áldozatainak száma nehezen határozható meg.

A nácik a megszállt európai országokban eltérő módon és mértékben üldözték a helyi romákat, különböző becslések szerint a vészkorszakban a kétmilliós európai cigányság százalékát gyilkolták meg. Karsai László magyar történész szerint ezerre tehető a magyarországi roma üldözöttek száma, ebből mintegy fő lehet a halottak száma.

hitler parazita cigányok

A román cigányüldözés adatai nagyon precízen vannak dokumentálva, összesen   Viták a porajmosról Yehuda Bauer és  Ian Hancock történelemkutatók a roma holokauszt, hitler parazita cigányok pharrajimos tényeit, történetét ugyanúgy a holokauszt részének tekintik, mint a zsidókkal történteket. Megemlékezés A vérengzés áldozataira óta emlékeznek meg világszerte, akkor határozott a Cigány Világszövetség arról, hogy a Pharrajimos, azaz a roma holokauszt emlékére, augusztus 2-át nemzetközi emléknappá nyilvánítja.

Magyarországon először ban tartottak megemlékezést. Azért választották ezt a napot megemlékezésképpen, mert